Përgjegjësia jonë Etike

Vlerat tona thelbësore janë etika, qëndrueshmëria dhe përparësia.

Ne besojmë se është përgjegjësia jonë të përpiqemi për standardet më të larta etike – për delet që sigurojnë leshin, kultivuesit e leshit që punojnë me kopetë e tyre dhe biodiversitetin e tokës.

Delet shqiptare kullosin lirshëm përmes peisazhit të thyer dhe natyror të Ballkanit perëndimor. Ato duhen dhe marrin kujdes rregullisht nga barinjtë e tyre për të siguruar shëndet të mirë dhe mirëqenie për to. Dhe mbi të gjitha, keqtrajtimi nuk ekziston dhe nuk është praktikuar kurrë në Shqipëri, gjë që e bën delen shqipëtare të shëndetshme dhe gjithë leshin shqiptar natyrisht pa këpusha.

Ne respektojmë dhe priremi drejt parimeve të Standardit Përgjegjës të Leshit (RWS). Sidoqoftë, specifikimet e RWS nuk ishin krijuar për një vend të vogël prodhues të leshit si Shqipëria.

Ne e kemi bërë qëllimin tonë të sigurojmë etikë të lartë, qëndrueshmëri dhe administrim të përgjegjshëm në gjithçka që bëjmë. Ky është standardi që kemi.

Përgjegjësia jonë, sidoqoftë, nuk është vetëm për mirëqenien e kafshëve, por edhe për mirëqenien e rritësve të tyre, jetesa e të cilëve varet nga rezultatet që sigurojnë kullotat e tyre.  Që nga viti 1991, kultivuesit e leshit shqiptar nuk kanë pasur qasje në tregun ndërkombëtar të leshit, domethënë leshi shkoi dëm dhe nuk mundi të siguronte një burim të qëndrueshëm të ardhurash. Sigurimi i kësaj qasje përmes Flock Wool do të sjellë të ardhura që ndryshojnë jetën në shumë komunitete rurale shqipëtare.

E fundit, fjala jonë është po aq e saktë sa veprat që mund të sigurojmë. Kjo është arsyeja pse origjina është gjithashtu në qendër të biznesit tonë.  Ne i lidhim tufat e deleve, tokën dhe kultivuesit e Shqipërisë me produktin përfundimtar të leshit, përmes gjurmimit të plotë dhe historisë së përpunimit të leshit shqiptar.

Ne do të dëgjojmë, mësojmë dhe përmirësohemi vazhdimisht, kështu që mund të tejkalojmë pritjet e çdo blerësi dhe konsumatori të leshit dhe të përpunojmë lesh me integritet dhe me cilësi.